Dodatek za novo zaposlitev – IFE Laboral – Subvencija za zaposlitev

Delo je bilo od nekdaj sredstvo za preživljanje človekovega življenja, nosijo hrano domov, kupujejo čevlje in oblačila, med drugimi stroški, ki jih ljudje lahko nosijo vse življenje. Obveznice za pospeševanje dela so bile ustanovljene z namenom navdušiti občana za splošno delo. Ta dodatek je mesečni in ga bodo prejeli vsi delavci, ki bodo podpisali novo pogodbo o zaposlitvi.

Kaj je bonus za novo zaposlitev?

To je ugodnost, ki bo zagotovljena delavcu skleniti novo pogodbo o zaposlitvi ali delu, v kolikor bruto prejemki (brez davkov in drugega) niso preseženi ali višji 3 minimalne plače glede na mesec. Ta znesek subvencije je v nekaterih oddelkih drugačen in je odvisen od starosti in sektorja, v katerem boste delali.

Moški od 24 do 55 let

  • Plačilno obdobje imajo do 22. junija 2022, kar je 50% njihovih bruto in mesečnih prejemkov z davčno osnovo in zgornjo mejo 200.000 mesečno.
  • Obdobje nagrajevanja od julija do septembra 2022 bo 25 % bruto prejemkov in mesečno z davčno osnovo in zgornjo mejo 100.000 mesečno.
Lahko vas zanima:  KREDIT DO BESEDE v QUERÉTARU

Moški 55 let in več, mladi 18-24 let, ženske, osebe z ustrezno potrjeno invalidnostjo

  • Obdobja prejemkov do junija 2022 bodo znašala 60 % bruto prejemkov in mesečno z davčno osnovo in zgornjo mejo 250.000 na mesec.
  • Obdobje prejemkov od julija do septembra 2022 bo obsegalo 60 % njihovega bruto in mesečnega prejemka z davčno osnovo in zgornjo mejo 300.000 mesečno.

Pomembno je omeniti, da ta korist Ima precej veliko združljivost z ''zajamčenim minimalnim dohodkom'', BTM (Women's Work Bonus), SEJ (Youth Employment Subvention) in tudi v povezavi z začasnim zmanjšanjem dela zaradi zaščite zaposlitve.

Komu je namenjen ta bon oziroma ta subvencija?

Ta subvencija je namenjena vsem tem delavcem ali delavec, ki je začel novo službo, in da ste podpisali pogodbo o zaposlitvi, spodbujanje dela in zaposlovanja za gospodarski razvoj.

Zahteve

  • Imeti novo pogodbo o zaposlitvi
  • Imeti bruto mesečno plačo nižjo od 1.140.000, kar je enako 3 minimalnim plačam.
  • Ves mesec pred nastopom oziroma nastopom nove pogodbe o zaposlitvi morate biti brezposelni. Za preverjanje teh podatkov bo Sence zadolžen za pregled ničnega obstoja vseh vrst prispevkov, tako pokojninskih kot zdravstvenih, pri kateremkoli delodajalcu ves mesec pred nastopom nove zaposlitve oz. zaposlitve.

Omejitve

  • Osebe, ki niso bile odpuščene, preden so začele novo službo in podpisale pogodbo, za katero zaprosijo za nadomestilo.
  • Tisti ljudje, ki so v času prijave upravičeni do zdravstvenega dopusta
  • Tisti, ki so prej prejemali ugodnost.
Lahko vas zanima:  SIS na spletu, posvetujte se s portalom SIS

Če želite zaprositi za to subvencijo, morate le vnesti www.subsidioalempleo.cl

Ustvarjalni postanek
IK4
Odkrijte na spletu
Spletni sledilci
enostavno obdelajte
mini priročnik
a kako narediti
TipSprosti se
Revija Lava