privacy- en cookiebeleid

Verantwoordelijkheid

Iedereen die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker, Inzet voor de naleving en handhaving van de bepalingen hierin, en enige andere bepaling van het recht dat van toepassing kunnen zijn.

De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website is gepubliceerd en van het gebrek aan beschikbaarheid (crashes) van de site, die ook periodiek zal stoppen voor technisch onderhoud. Bovendien behoudt de aanbieder zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er enige verplichting bestaat om gebruikers op de hoogte te stellen van deze verplichtingen, waarbij de publicatie op de website van de aanbieder als voldoende wordt beschouwd.

Gebruik van Cookies

De website van de aanbieder kan gebruik maken van cookies (kleine tekstbestanden die de server naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt stuurt). Dit is een techniek die vaak op internet wordt gebruikt om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en weergave van de site. De cookies die op de website worden gebruikt, hebben in ieder geval een tijdelijk karakter met als enig doel hun latere verzending efficiënter te maken en ze verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk om doorgestuurd te worden naar inhoud van websites van derden. Aangezien de aanbieder niet altijd controle heeft over de inhoud die door derden op hun websites wordt ingevoerd, aanvaardt de aanbieder geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval stemt de aanbieder in met de onmiddellijke intrekking van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met nationale of internationale wetgeving, goede zeden of openbare orde, en gaat hij over tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar genoemde website, waarbij de bevoegde autoriteiten voor de betreffende inhoud worden geïnformeerd.

Bescherming van persoonsgegevens

De aanbieder voldoet aan de Spaanse regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en garandeert volledige naleving van de verplichtingen die zijn uiteengezet in de Organische wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), Koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, dat de ontwikkelingsverordening van de LOPD goedkeurt en andere regelgeving die te allen tijde van kracht is, en zorgt voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

Spambeleid

De aanbieder verklaart zich volledig tegen het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie en elke vorm van gedrag of uiting die bekend staat als "spam", en verklaart zich ook verplicht om dit soort misbruik te bestrijden.

Daarom garandeert de aanbieder de gebruiker dat onder alle omstandigheden de persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden overgedragen, gedeeld, overgedragen of verkocht aan een derde partij.

Om dezelfde redenen mag het registratieproces niet worden gebruikt om e-mailadressen van derden te registreren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen. Als tegenmaatregel tegen deze praktijken implementeert onze website een dubbele opt-in-mailinglijst die expliciete bevestiging vereist door de eigenaar van het e-mailaccount dat is aangegeven als het abonnementsadres, voordat communicatie per e-mail wordt ontvangen.

In het geval dat toch gebruiker berichten van deze website te ontvangen zonder u te hebben geregistreerd of zonder uw uitdrukkelijke toestemming te hebben gegeven voor deze registratie, kunt u zich afmelden voor de links in de communicatie zelf.

Bovendien kan de gebruiker contact met ons opnemen via het contactformulier dat op de website wordt bijgehouden, zowel om te communiceren wat er is gebeurd als om onmiddellijke verwijdering van zijn gegevens uit ons systeem te verzoeken.

Gegevenshosting

Om technische redenen en de kwaliteit van de dienstverlening wordt deze website gehost op de servers van het bedrijf Gastmonster. Om soortgelijke redenen wordt de levering van de e-mailabonnementsservice en de bezorging van de nieuwsbrief uitgevoerd vanuit de faciliteiten van het bedrijf Getrespons . Beide bedrijven zijn van Amerikaanse origine met vestigingen in hetzelfde land.

Zowel Hostmonster als Getrespons houden zich aan de "Safe Harbor"-principes (Veilige haven), in overeenstemming met Beschikking 2000/520/EG van de Commissie van 26 juli 2000 wat de zet entiteiten om met een passend beschermingsniveau ten behoeve van de LOPD.

Google Analytics

Google Analytics Het is een service voor statistische gegevensanalyse die door het bedrijf wordt aangeboden Google. Onze website gebruikt deze dienst om gebruiksstatistieken bij te houden.

Google Analytics gebruikt cookies om de website te helpen statistische gegevens over het gebruik ervan te analyseren (aantal totale bezoeken, meest bekeken pagina's, enz.). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om statistische informatie over het gebruik van onze website te genereren. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. Google kan deze informatie aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk verplicht is, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken.

U kunt de verwerking van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar dit zal de volledige functionaliteit van onze website beperken. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de verwerking van informatie door Google op de wijze en voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Google AdSense

Google, als leverancier van onze site, gebruikt cookies om advertenties op deze website weer te geven. De gebruiker kan het gebruik van deze cookies uitschakelen door de instructies te volgen die worden aangegeven in advertentiegedeelte van het privacybeleid van Google.

Google gebruikt partneradvertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen de informatie die ze verkrijgen van uw bezoeken aan deze en andere websites (met uitzondering van uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebruiken om u advertenties te tonen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en uw opties wilt weten om te voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, zie dan de bovenstaande link.

 

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers

In het kader van haar activiteiten heeft onze website de mogelijkheid om gebruikers te registreren om berichten per e-mail te verzenden, opmerkingen te plaatsen op de blog en berichten te verzenden via het contactformulier.

De gebruiker geeft door middel van een abonnement op de blog, het maken van opmerkingen of het contactformulier zijn uitdrukkelijke toestemming voor de behandeling van het aangeboden personeel zoals voorzien in de Artikel 6 van de LOPD. De gebruiker kan hun oefenen Derechos in de voorwaarden van de Artikel 5 van de LOPD.

Deze zelfde handelingen impliceren ook de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor de internationale overdracht van gegevens die plaatsvindt in het kader van de LOPD vanwege de fysieke locatie van de faciliteiten van de bovengenoemde providers.

De persoonlijke gegevens die bij deze activiteiten worden gevraagd, worden opgenomen in een bestand met als doel de communicatie van nieuws over onze website, handelend als: verantwoordelijk voor het bestand el Фото XNUMX Schuette SF XNUMX ДНТ-XNUMX XNUMXБар токарный автомат - Многошпиндельные Schuette SF XNUMX XNUMX ДНТ-XNUMX

Gebruikersrechten

In overeenstemming met de bepalingen van de Artikel 5 van de LOPD, wordt de gebruiker geïnformeerd dat de exclusief doel van de registratiedatabase is het verzenden van informatie over nieuws met betrekking tot onze website. Alleen de eigenaren hebben toegang tot hun gegevens en deze gegevens zullen in geen geval worden overgedragen, gedeeld, overgedragen of verkocht aan een derde partij.

In overeenstemming met de bepalingen van de LOPD, de gebruiker op elk moment kunt u uw toegangsrechten, rectificatie, annuleringEn oppositie voor de Фото XNUMX Schuette SF XNUMX ДНТ-XNUMX XNUMX.

Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, bieden alle berichten een afmeldverzoek link wat zal resulteren in onmiddellijke verwijdering van de persoonlijke gegevens van de gebruiker uit onze database.

Gelieerde links

Onze website maakt af en toe gebruik van gelieerde links voor producten en diensten van merken die een affiliatieprogramma hebben opgezet. Deze links worden uitsluitend gebruikt na gebruik van genoemde producten en diensten, of na het uitvoeren van tests die toelaten te beoordelen of ze voldoen aan een adequaat kwaliteitsniveau.

De aanbieder stemt ermee in geen willekeurige gelieerde links op te nemen naar producten die niet voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden, en begrijpt ook dat dit soort praktijken zeer contraproductief zouden zijn voor de reputatie van de website die ze promoot.

Intellectuele eigendom en gebruik van inhoud

Deze website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of hebben, in voorkomend geval, een licentie of uitdrukkelijke toestemming van een deel van de auteurs.

Elk gebruik dat niet eerder door de aanbieder is toegestaan, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen buiten de provider en die op de website kunnen verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele controverses die hierover kunnen ontstaan. In ieder geval heeft de aanbieder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

Om enige vorm van observatie te doen met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals op de inhoud van de website, kunt u dit doen via het contactformulier dat op de website wordt bijgehouden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor de beslechting van alle geschillen of kwesties met betrekking tot deze website of de daarin ontwikkelde activiteiten is de Spaanse wetgeving van toepassing, waaraan partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen.

 

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
TypeRelax
LavaMagazine