Positief ARL-lidmaatschapsformulier en certificaat

Het Colombiaanse bedrijf van beroepsrisico's en levensgarantie, staat bekend als een van de grootste met de naam Positive Insurance Company, het hoofdkantoor is in Bogotá, dit is een overdracht van activa en overeenkomsten met betrekking tot wat verwijst naar risicobeheer en deskundig over sociale verzekeringen in Colombia. In dit artikel krijgt u details over wat een ARL is en hoe het is positieve arl-affiliatie.

Wat is ARL Positief?

Dit is een levensverzekeraar die daarmee formeel de uitstroom onderschrijft van alles wat beroepsrisicoverzekering is in heel Colombia. Dan zou je kunnen zeggen dat een ARL een bedrijf is dat verantwoordelijk is voor arbeidsverzekeringen, zoals eerder gezegd, het is de vertegenwoordiger van het subsidiëren van het verbruik dat wordt veroorzaakt door een arbeidsongeval of ziekte die daardoor wordt veroorzaakt.

Vereisten om lid te worden van ARL Positiva

Om een ​​positief bewijs van aansluiting arl te verkrijgen, moet de aanvrager een reeks essentiële vereisten hebben en moeten naleven, anders kan hij de verzekeringsmaatschappij niet betreden. De vereisten zijn:

 • U dient zich een maand van tevoren aan te melden.
 • De aandoening van de arl moet worden uitgevoerd op de eerder gekozen.
 • De dekking wordt één dag na inschrijving aan u overgedragen.
 • Het inkomen dat u moet hebben moet gelijk zijn aan het algemene gezondheids- en pensioenpatroon. Dit mag niet hoger zijn dan 25 minimumlonen, en ook niet minder.
 • U moet een officiële overeenkomst hebben met een bedrijf, publiek of privaat, met een verblijf van meer dan een maand.
 • Toon het verzoek voor de positieve arl.
 • Dit heeft strikte regels bij het doen van betalingen, als deze niet op de juiste datum worden gedaan, wordt de aansluiting stopgezet.
 • Er zal een regeling worden vastgesteld van zowel maximale als minimale bijdragen, dit met als doel een mate van gevaar in te brengen bij deze activiteiten.
 • U moet aangesloten zijn bij het gemeenschappelijke socialezekerheids- en gezondheidsstelsel. Dat geldt ook voor het pensioenstelsel.
 • U dient consequent te zijn bij het invullen van het formulier dat u ter beschikking wordt gesteld, dit op grond van de gegevens die nodig zijn over uw werk.
 • Het formulier van erkenning van de gevaren in het beroep waaraan de persoon wordt blootgesteld, moet u volledig invullen.
 • Je moet het VMBO-analysedocument overleggen.
U bent wellicht geïnteresseerd:  Mutual Ser in Barranquilla: diensten en telefoons

Nadat u alle reeds genoemde stappen heeft doorlopen en aangesloten bent, moet u minimaal twee maanden wachten om de arl-kaart te krijgen. Zoals eerder vermeld, gaat de dekking in op de dag na inschrijving.

Hoe lid worden van ARL Positiva?

Nu zullen we u stap voor stap laten zien hoe de affiliatiemethode en de formulier voor positieve arl-affiliatie.

 1. Eerst moet u de formele webpagina van de positieve arl.
 2. Nadat u de bovengenoemde stap hebt uitgevoerd, moet u de beloptie (online service) selecteren. Wanneer u hiermee doorgaat, krijgt u verschillende keuzes die u moet kiezen voor "ARL-procedures en -services".
 3. Dan kunt u beginnen met de aansluiting van uw medewerkers, ongeacht of ze afhankelijk of zelfstandig zijn, u dient er rekening mee te houden dat als u meerdere aansluiting wilt uitvoeren u de optie van "massale toestroom van arbeiders.
 4. Indien de keuze voor «afhankelijke werknemers» is: bereid het beheer van het formulier voor door alle daarvoor bestemde velden in te vullen met de gegevens van de aan te sluiten werknemer. Geldt voor de optie "arbeiders met een beperking"

Als de optie "massale invoer van werknemers" is, moet u doorgaan met het downloaden van de formulieren van de afhankelijke of onafhankelijke werknemers, zodat zij de aansluiting van iedereen kunnen beheren.

https://www.youtube.com/watch?v=CAhNNiFk4n8

Hoe download ik het Positive ARL-certificaat en waar is het voor?

El positief arl-affiliatiecertificaat, wordt alleen geproduceerd door de Colombiaanse verzekeringsmaatschappij, dit is een certificaat dat vraagt ​​om de status van de werknemers binnen de database te controleren. Het dient om gezondheidsfuncties te autoriseren en de respectieve documentatie van werknemers in bedrijven up-to-date te houden.

Om het certificaat te hebben, moet u de digitale pagina invoeren om het te downloaden. Daarna moet u op "genereer aanvraagcertificaat werknemer" klikken, waarna enkele gegevens worden weergegeven die moeten worden ingevuld.

Wie kan het positieve ARL aansluitingscertificaat aanvragen?

Elk van de medewerkers heeft de bevoegdheid om het positieve arl-certificaat aan te vragen. Bent u zelfstandig werknemer, dan moet u een overeenkomst hebben voor langer dan een maand.

Degenen die zijn aangesloten bij de positieve arl zijn verplicht 0.522% van de bijdragen bij te dragen. Het bedrag hangt af van het gevaar van de ongevallen die de arbeiders kunnen hebben. Als u een hogere listingcommissie wilt bijdragen, kunt u tot 6.960% doen.

positieve arl aansluiting-

Voordelen van het positieve ARL-affiliatiecertificaat

De arl heeft grote voordelen voor werknemers die het hebben, deze verzekeringsmaatschappij dekt alle arbeidsongevallen, in geval van een ongeval van welke aard dan ook op het werk, zal deze instelling ervoor zorgen.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Hoe familiekern in SISBEN raadplegen?

Als u ziek bent, dekt het naast de hospitalisatiehulp ook chirurgische, therapeutische en farmaceutische hulp. Het omvat ook het volgende:

 • Gedeeltelijke blijvende invaliditeit.
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen.
 • Tijdelijke handicap.
 • Nabestaanden pensioen.
 • Begrafenis hulp.

Als er sprake is van overlijden door arbeidsongevallen, behouden de wettelijk begunstigden het recht op een verblijfsuitkering van 75% van het inkomen op basis van de vereffening.

Zelfstandige of afhankelijke werknemers worden aanbevolen om zich bij de positieve arl en hun gezin aan te sluiten, aangezien als een familielid of de werknemer zelf aan een psychische of lichamelijke ziekte lijdt, deze verzekering een groter bereik kan geven aan medische diensten en Prijzen beschikbaar. Met de aansluiting bij deze arl steunt u het welzijn van uw gezin en voorkomt u ook ongemakken in de toekomst.

Verplichtingen van de contractant

Al deze hebben de verplichting om op het moment van aansluiting een reeks verbintenissen aan te gaan, namelijk:

 • De aansluiting van de contractant moet worden betaald door de contractant.
 • U moet alle taken van beschikking, gezondheid en promotie toevertrouwen aan de zelfstandige werknemer die zich op dezelfde manier bevindt als de afhankelijke werknemer.
 • U moet de arl op het moment van een ongeval verwittigen, zolang de overeenkomst van de werknemer geldig is.

Indien de contractant voornoemde taken niet vervult, kan hij hiervan op de hoogte worden gebracht en draagt ​​hij de rechtsgevolgen met betrekking tot zijn beroep.

Verplichtingen van de aannemer

De contractant moet, net als de contractant, de reeks verbintenissen nakomen, namelijk:

 • Betaling bij calamiteiten of arbeidsongevallen dient door de aannemer te worden vergoed.
 • Houd u aan de voorschriften die worden opgelegd door het gezondheids- en veiligheidsmissiesysteem in de SG-SST-taak van het bedrijf waar u werkt.
 • Je moet regelmatig naar voorbereidingsprojecten en promoties in het bedrijf gaan.
 • Informeer de contractant over elke gebeurtenis die zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering en voortgang van de arbeidsovereenkomst.

Online ondersteuning

Online ondersteuning van het positive arl-bedrijf is een prototype dat werkt om eventuele onzekerheid weg te nemen die zich bij een nieuwe werknemer kan voordoen tijdens het opstellen van een echt certificaat.

In dit artikel wordt u voorzien van het volgende in geval van bezorgdheid:

Het positieve arl-contact: 01-8000-111-170. Er wordt ook een e-mail verstrekt: klantenservice@programa.gov.co. Zo beantwoordt het bedrijf al uw vragen.

Nationale lijst van ARL's

Vervolgens krijgt u details van enkele positieve arl-verzekeringskantoren in heel Colombia.

Beheerders:

 • Sura – Zuid-Amerikaanse levensverzekeringsmaatschappij; Medellín: 4444578. Servicelijnen 01800 051 1414 of 01800 094 1414.
 • Levensverzekering Alfa SA; Bogota: 3077032. Nationaal niveau: 018000 122532.
 • Liberty levensverzekeringen; Bogota: 3077050. Gratis nationale lijn 01-8000-113390.
 • Seguros de Vida la Equidad Organismo C., Bogota: 7460392. Nationaal niveau: 018000 919538. Cel: #324.
 • Levensverzekering Colpatria SA; Bogota: 4235757, optie 2111. Nationaal niveau: 018000 512620.
 • Mapfre Colombia Life Insurance SA; Bogota: 3077024. Nationaal niveau: 018000 519991. Cel: #624.
 • Beroepsrisico's Bijenkorf; Bogota: 4010447. Cali: 4036400. Medellín: 4441246. Barranquilla: 3537559. Rest van het land: 018000 919667.
 • ARL Positief; Bogota: 330 7000. Nationaal niveau: 01 8000 111 170.
 • Levensverzekering Aurora SA Bogota: 5424570; 7425119. Nationaal niveau: 018000 118546.
 • Bolivar SA Verzekeringen; Nationaal niveau: 018000 123322. Cel: #322.
U bent wellicht geïnteresseerd:  Ripley-accountoverzicht: leren hoe u het kunt controleren?

Geschiedenis

Een beetje geschiedenis zal aan dit artikel worden toegevoegd voor de grotere bekendheid en tevredenheid van potentiële klanten die willen kiezen voor de positieve arl.

Positiva de Seguro is een bedrijf dat in 1954 werd opgericht onder de naam "Verzekeringsmaatschappij en ambtenaren". Hierna begonnen er nog veel meer te ontstaan, zoals:

 • Tequendama levensverzekering. Opgericht in 1956, veranderde het in 58 zijn bedrijfsnaam onder de naam "La Previsora ​​​​SA Compañía de Seguros".
 • Het Colombiaanse Instituut voor Sociale Zekerheid begint met de bescherming van professionele gevaren door arbeidsongevallen en professionele ziekten.
 • In 1993 werd een nieuwe naam vastgesteld voor het socialezekerheidsstelsel, met tussenkomst van openbare en particuliere bedrijven.
 • Een jaar later werkte het mee aan de aankoop van Seguros Tequendama de Vida, dit via een overeenkomst met de Banco Popular de Colombia.
 • In 95 was er een overgang van de naam van Seguros Tequendama Vida naar La Previsora ​​Vida SA. In dat jaar was Seguros Tequendama al 39 jaar actief in Colombia.

positieve arl aansluiting

  •  In 2007 bevestigde Colombia dat de Previsora ​​​​Vida SA Compañía de Seguros actief zal meewerken aan de productie van alternatieven. Overheidsbedrijven mochten ook een bondgenootschap sluiten.
  • In 2008 gaf het financieel toezicht van Colombia de overdracht van activa, passiva en contracten toe van het professionele risicobeheer van het socialezekerheidsinstituut aan La Previsora ​​​​Vida SA Insurance Company. Hierdoor begon Positiva Compañía de Seguros SA in september 2008 te werken met een dekking van 320.266 medewerkers, wat neerkomt op een marktaandeel van 72,70%.

Het doel van dit artikel is om mensen voldoende vertrouwen te geven zodat ze zich veel veiliger voelen bij het aanvragen van de diensten van deze entiteit en dat ze tevreden zijn met de kwaliteit van al haar programma's en zonder complicaties van alle voordelen kunnen genieten.

Nu, voor het geval je de inhoud van dit artikel leuk vond, hier zijn andere links die voor jou interessant kunnen zijn:

Hoe het Rethus-certificaat behalen? formaliteiten!

Hoe creëer je een stichting in Colombia?

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
TypeRelax
LavaMagazine