Leer hoe u een kind adopteert in Venezuela

De beslissing nemen om adoptieouders te worden is niet altijd gemakkelijk, en de weg naar een succesvol resultaat is beladen met moeilijkheden en complicaties. Maar laat je niet ontmoedigen! in dit artikel vertellen we je hoe een kind te adopteren in Venezuela.

HOE EEN KIND ADOPTEREN IN VENEZUELA

Wat is een kind adopteren??

Adoptie is de juridische en permanente overdracht van alle rechten die ouders genieten van de ene persoon of het paar naar de andere.

Adoptieouders hebben dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als biologische ouders, en geadopteerde kinderen hebben alle emotionele, sociale, wettelijke en verwantschapsvoordelen die biologische kinderen hebben.

Als adoptieouder kunt u beslissen welk type adoptieprogramma het beste is voor u en uw gezin. Houd er rekening mee dat elke adoptiemogelijkheid uniek is en dat het belangrijk is om heel duidelijk te zijn over waarom u een kind wilt adopteren en heel verstandig en realistisch te bepalen of uw levensstijl geschikt is voor adoptie.

Het is belangrijk dat u, als u eenmaal heeft besloten wat voor soort adoptie u wilt doen, een goed beeld heeft van de kosten die met het proces gemoeid zijn.

Verschillende soorten adoptie

Er is een grote verscheidenheid aan soorten adoptie in de wereld en elk van hen is complex, met zijn eigen juridische implicaties. Internationale adoptie kan voor iedereen zijn, de meest gecompliceerde vorm van adoptie omdat de wetten van elk land sterk verschillen. De belangrijkste adoptiecategorieën in de wereld zijn:

 • Adoptie door een stiefvader
 • Adoptie door een pleegouder
 • Adoptie door familieleden
 • zorg adoptie
 • Adoptie door één persoon
 • Adoptie van koppels van hetzelfde geslacht
 • internationale adoptie

Wat zijn de basisregels voor adoptie?

Elk land heeft zijn eigen regels, maar over het algemeen zijn er enkele die veel voorkomen:

 • Alleen kinderen onder de 18 jaar die niet getrouwd zijn of zijn geweest, kunnen worden geadopteerd.
 • Adoptieouders moeten minimaal 21 jaar oud zijn.

Het adoptieproces duurt gemiddeld zes maanden, gedurende welke tijd een adoptiebureau of overheidsinstantie u zal evalueren voordat een kind aan u wordt toegewezen. Dit verschilt echter per land, dus het is in dit geval aan te raden om te onderzoeken hoe een kind geadopteerd wordt in Venezuela, de regels en wachttijden.

HOE EEN KIND ADOPTEREN IN VENEZUELA

 Hoe werkt het adoptieproces?

Net als bij vereisten en regels en voorschriften, heeft elk land een ander proces als het gaat om adoptie. Meestal moet je lessen en bijeenkomsten bijwonen waar je alles leert over adoptie en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.

Mogelijk krijgt u meerdere keren bezoek van een maatschappelijk werker die uw geschiktheid als pleegouder beoordeelt. Ook vindt er een politiecontrole plaats en moet u een volledig medisch onderzoek ondergaan.

De rapporten worden meestal geverifieerd door een onafhankelijk adoptiepanel dat uw geschiktheid om te adopteren zal aanbevelen. Als ze het goed vinden, gaan ze op zoek naar een geschikt kind voor jou.

Over het algemeen kunt u, als de adoptie is afgewezen, in beroep gaan en een herziening aanvragen van het hele proces dat tot nu toe is uitgevoerd. Maar zoals hierboven uitgelegd, heeft elk land zijn eigen processen en wetten om een ​​adoptie te verwerken, wat over het algemeen een strikte en nauwgezette procedure is.

Is het mogelijk om te adopteren als je single bent?

Ja, het is mogelijk dat een enkele persoon een kind adopteert, hoewel we niet tegen u kunnen liegen, dit proces, dat meestal erg moeilijk is, wordt veel gecompliceerder wanneer het een enkele persoon is die het proces uitvoert. Vergeet echter niet dat alles van het ene land naar het andere verandert, onderzoek daarom hoe je een kind in Venezuela kunt adopteren als single.

 Adoptie in Venezuela

Onthoud dat adoptie of adoptie een rechtshandeling is die een band of verwantschap tussen twee individuen creëert en een vader- en moederschapsrelatie creëert.

Het is ook een beschermingsinstelling voor kinderen en adolescenten, omdat het hen in staat stelt te genieten van een geschikt gezin dat hen beschermt en waakt over hun groei en ontwikkeling, zoals vastgelegd in de Venezolaanse grondwet. In dit land is de adoptie van een voor dit proces geschikte minderjarige vastgelegd in:

 • De grondwet van de Bolivariaanse Republiek Venezuela
 • De organieke wet voor de bescherming van kinderen en adolescenten, bekend onder de afkorting Lopnna.
 • Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

HOE EEN KIND ADOPTEREN IN VENEZUELA

Bestaande vormen van adoptie in Venezuela

De Lopnna stelt in artikel 407 vast dat adoptie in Venezuela nationaal en internationaal is. Het verschil is, zoals kan worden aangenomen, de plaats waar de partijen (adopteerders en geadopteerden) wonen.

De adoptie is nationaal wanneer de adoptanten en geadopteerde hun gewone verblijfplaats in Venezuela hebben en de adoptie is internationaal wanneer een van de partijen gewoonlijk in een ander land verblijft.

Nationale adoptie heeft voorrang op internationale adoptie en kan alleen worden aangevraagd door degenen die hun gewone verblijfplaats in het land hebben.

De gewone verblijfplaats wordt beschouwd als één jaar na binnenkomst op het nationale grondgebied en de vaste verblijfplaats op het grondgebied is gevestigd. De wetgeving geeft aan dat:

“Kinderen of adolescenten die hun gewone verblijfplaats in de Bolivariaanse Republiek Venezuela hebben, kunnen alleen geschikt worden geacht voor internationale adoptie wanneer de bevoegde instanties zorgvuldig alle mogelijkheden van hun adoptie in de Bolivariaanse Republiek Venezuela onderzoeken en nagaan of internationale adoptie de beste oplossing is. belangen van het te adopteren of te adopteren kind of adolescent.

In het betreffende dossier dient aangetekend te worden wat er conform dit artikel is gedaan.”

Juridisch gezien worden in sommige landen twee soorten adoptie overwogen, eenvoudige adoptie en volledige adoptie, maar in Venezolaanse landen is alleen volledige adoptie toegestaan ​​en kan deze, in overeenstemming met de LOPNNA-regelgeving, niet worden geannuleerd.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Hoe te registreren en de vermelding voor Gran Misión Vivienda . te bekijken

Eenmaal voltooid, verleent deze procedure aan de geadopteerde en de adoptant het karakter van zoon en vader, en maakt ook een einde aan elke verwantschap met hun familie van herkomst. Dit geldt niet als het kind of de jongere de zoon is van de adopterende echtgenoot.

HOE EEN KIND ADOPTEREN IN VENEZUELA

Door het kind te adopteren, vormt het banden en creëert het verwantschap, net als een kind wanneer het wordt geboren met de rest van het gezin. U kunt het verifiëren in artikelen van de LOPNNA, nummer 407, 425, 426, 427, 437.

De twee soorten adopties die volgens het Haags Verdrag van 1993 aan regelgeving zijn onderworpen, houden verband met de woonplaats van de adoptanten en de geadopteerde, dat wil zeggen dat dit de bepalende factor zal zijn om het ene type of het andere te onderscheiden.

Internationale adoptie wordt beperkt door Venezolaanse rechtsnormen, die aangeven dat adoptie alleen kan plaatsvinden als degenen die daarom verzoeken, verblijven in landen die overeenkomsten hebben met Venezuela over adoptie, vastgelegd in de artikelen 443 en 444 van de LOPNNA.

Kenmerken van de adoptie

Adoptie heeft bepaalde basiskenmerken die belangrijk zijn om te weten, vooral als je vastbesloten bent om deze belangrijke stap te zetten:

 • Het is bilateraal, aangezien het een juridische relatie is tussen twee partijen: de adoptant en de geadopteerde.
 • Het is zeer persoonlijk, vertegenwoordiging is niet toegestaan, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. Om aan te nemen, moeten de geïnteresseerde partijen alle procedures persoonlijk uitvoeren, aangezien het cijfer van de volmachtdrager niet is toegestaan, iets dat duidelijk in de wetten is vastgelegd. Het is een regel in familiezaken die voor adoptie van kracht is, zodat deze geldig is.
 • Het is een pure en eenvoudige actie waaraan je geen modaliteiten kunt toevoegen. De toestemmingen en het gerechtelijk besluit waarbij ze wordt vastgesteld, moeten deze kenmerken hebben, zoals aangegeven in artikel 416 van de LOPNNA.
 • Deze rechtshandeling wordt alleen uitgevoerd tussen mensen die in leven zijn, in Venezuela zijn doodsoorzaken niet toegestaan.
 • Het is een plechtige handeling waarbij de noodzakelijke procedurele formaliteiten zijn vervuld om deze geldig te maken.
 • Het wordt beheerst door regels van openbare orde, het kan niet worden gewijzigd of gewijzigd door particuliere overeenkomsten.

Adoptie in de Venezolaanse wet

De wetgeving van dit land geeft duidelijk de grenzen en beperkingen aan met betrekking tot deze kwestie, maar we benadrukken de noodzaak om te leren hoe een kind in Venezuela te adopteren.

De wetten die de adoptie regelen, geven aan dat in Venezolaanse landen de individuele of gezamenlijke adoptie van:

 • Vrouwen en mannen.
 • Minderjarigen en volwassenen. De adoptie van volwassenen wordt overwogen in artikel 408.

U kunt ook spreken van eenvoudige adoptie en meervoudige adoptie, of het nu gaat om één persoon of meerdere personen, dit staat in artikel 412 van het LOPNNA.

Individuele adoptie en gezamenlijke adoptie

Adoptie is individueel of gezamenlijk, afhankelijk van het aantal adoptanten en niet-geadopteerden. Het is vastgelegd in artikel 411 van de LOPNNA en geeft aan dat gezamenlijke adoptie verwijst naar echtgenoten die niet wettelijk gescheiden zijn. Het is echter belangrijk te verduidelijken dat het alleen betrekking heeft op de juridische scheiding van lichamen en niet op eigendom.

Adoptie is individueel als de persoon die de procedure uitvoert een alleenstaande persoon is, of het nu een man of een vrouw is, ongeacht of ze ongehuwd, gehuwd, weduwe of gescheiden zijn.

De adoptie is gezamenlijk, wanneer degenen die besluiten te adopteren een man en een vrouw zijn die met elkaar getrouwd zijn en niet voor de wet van hun lichaam zijn gescheiden. In de adoptiewetgeving van 1972 en 1983 werden nog twee vormen van adoptie overwogen:

 • Volledige adoptie: geeft de geadopteerde de status van gehuwd kind van de adoptant of adoptanten en schept een band tussen de geadopteerde en de leden van het adoptiegezin. Ook de echtgenoot en het nageslacht van de geadopteerde met de adoptant en de leden van zijn gezin. Alle banden met zijn familie van herkomst verdwijnen.
 • Eenvoudige adoptie: het creëert alleen een sui generis familieband tussen de partijen, wat niet gelijk staat aan afstamming. Het verbindt de geadopteerde, noch zijn echtgenote en nakomelingen, met de familie van de adoptant. Onderhouden van de band met uw gezin van herkomst. Het LOPNNA heeft deze vorm van adoptie afgeschaft, vanaf dat moment is de adoptie altijd vol, vastgelegd in artikel 407.

Wie kan een adoptietraject starten?

Adoptieprocedures in Venezuela kunnen worden gestart door elke persoon die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Ze moeten echter ouder zijn dan vijfentwintig jaar en kunnen het individueel of samen doen, dat wil zeggen in paren. Ongeacht burgerlijke staat, geslacht of sociale status.

Bent u een buitenlander, maar woont u al meer dan een jaar in Venezuela, dan kunt u een adoptietraject starten.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Vereisten om het Venezolaanse paspoort te verkrijgen

Hoe adopteren in Venezuela?

In Venezuela, zoals in het grootste deel van de wereld, wordt adoptie beschouwd als een mensenrecht voor alle kinderen en adolescenten en wordt het niet lichtvaardig opgevat.

Adoptie is een beslissing van groot belang en serieus, daarom moet u alle verantwoordelijkheden die deze actie met zich meebrengt analyseren en begrijpen en ons informeren over alles met betrekking tot het adopteren van een kind in Venezuela en voldoen aan alle bijbehorende voorschriften.

In dit Zuid-Amerikaanse land is de meest gebruikelijke manier om te adopteren de bekende "Family Placement" en veel erkende verenigingen zoals Fundana (@Fundana_fundacion) Hogares Bambi (@HogarBambi) en Pro-Adopción (@proadopcionorg) kunnen u informatie geven en advies over dit proces.

Hieronder zullen we echter de procedure presenteren die regelmatig wordt uitgevoerd om de adoptie van een minderjarige aan te vragen. Waaronder:

De instelling maakt eerst een evaluatie van het koppel dat wil adopteren. Met andere woorden, het gezin moet over de middelen en voorwaarden beschikken om de minderjarige een stabiel en goed leven te geven. Aan de andere kant moeten ze enkele psychologische evaluaties, cursussen over verantwoord ouderschap en andere vereisten uitvoeren die door het bureau worden gevraagd.

Vervolgens kan de instelling of organisatie die het paar in het proces adviseert, afhankelijk van de resultaten van de eerder uitgevoerde tests en workshops, het kind en het adoptiepaar presenteren. Onthoud dat deze stap afhangt van de resultaten van de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken.

Vanaf dat moment zal een keurmeester verantwoordelijk zijn voor het evalueren van dit hele proces, het aanbieden van zijn observaties en het goedkeuren ervan. Het is een proces dat zich over het algemeen over een jaar uitstrekt.

Als de gezinsplaatsing wordt goedgekeurd, kan het paar gedurende ten minste twee jaar pleegouder worden, gedurende welke tijd de staat en de organisatie die als ondersteuning fungeerde, hen voortdurend zullen bezoeken en begeleiden.

Na twee jaar bij het kind te hebben gewoond, kan het paar beginnen met het formele adoptieproces, dat wordt overwogen in de LOPNNA, hoofdstuk III Pleeggezin, derde deel.

De artikelen 406 tot 422 geven een zeer duidelijke uitleg van het proces en de noodzakelijke vereisten om een ​​adoptie uit te voeren.

Het is echt een lang proces, maar als je interesse is om een ​​liefdevol en stabiel thuis te bieden aan een kleintje dat het nodig heeft, waar hun rechten worden gerespecteerd en ze kunnen genieten van de juiste omstandigheden om te groeien en zich te ontwikkelen, dan is het echt de moeite waard om het te proberen.

Onthoud dat adopteren in de eerste plaats de bescherming van de grondrechten van een kind of adolescent garandeert, onderzoek daarom grondig alles wat het inhoudt en hoe een kind in Venezuela te adopteren.

Vereisten om te adopteren in Venezuela

Elk land heeft zijn regels en processen als het gaat om adoptie, hoewel ze bepaalde gemeenschappelijke internationale bepalingen en richtlijnen volgen.

Dit Zuid-Amerikaanse land is geen uitzondering, daarom is het noodzakelijk om erachter te komen hoe u een kind in Venezuela kunt adopteren en zo tijd en geld kunt besparen. Noodzakelijke vereisten zijn onder meer:

1. Mensen die in dit land een adoptieproces willen starten, moeten:

 • Venezolanen en ouder dan 25 jaar, of het nu gaat om een ​​individuele of gezamenlijke adoptie.
 • Buitenlanders die langer dan een jaar in het land verblijven.

2. Identificatie van de aanvrager(s):

 • Geboortedatum
 • Nationaliteit.
 • Beroep of beroep.
 • woonplaats
 • Burgerlijke staat

3.In geval van gezamenlijke adoptie, specificeer:

 • Huwelijksdatum van de aanvragers.

4.In geval van individuele adoptie maar de aanvrager is gehuwd, vermeld:

 • Huwelijksdatum.
 • De volledige naam van de echtgenoot.
 • Nationaliteit van de echtgenoot
 • Geboortedatum
 • Beroep of beroep
 • Adres dat u momenteel heeft.

5. Identificatie van de te adopteren persoon of personen:

 • Volledige namen
 • Geboortedata.
 • Nationaliteit.
 • Huidig ​​adres of woonplaats

6. Geef aan of er een familie-, bloedverwant- of affiniteitsband is tussen de bij de adoptie betrokken partijen. Als er geen familieband is, is het belangrijk dat u deze ook vermeldt.

7. Specificeer of een getrouwde persoon wordt geadopteerd en informeer:

 • Uw trouwdatum.
 • De volledige naam van de echtgenoot.
 • Adres of woonplaats hiervan
 • Geef aan of er een juridische scheiding was tussen de twee
 • Datum van de zin of het recht.

8. Meld of de aanvrager andere nakomelingen heeft, hetzij door bloed of adoptie.

9. Vermeld alle gegevens van de natuurlijke personen die moeten instemmen met de adoptie, met name hun familierelatie of positie ten opzichte van de te adopteren persoon. In het geval dat een van deze mensen niet kan instemmen met deze adoptie, is het noodzakelijk om deze situatie te vermelden en de reden gedetailleerd uit te leggen.

10. Leg uit of deze adoptie die u in gang zet in het geval van artikel 412 van de LOPNA is.

11.In het geval dat een van de aanvragers de voogd is van het kind of de adolescent die wordt geadopteerd, moet hij of zij aangeven of de voogdijrekeningen al dan niet zijn goedgekeurd.

12.Een gewaarmerkt afschrift overleggen van de geboorteakte van de personen die om adoptie verzoeken.

13. Het is noodzakelijk om gewaarmerkte kopieën te overleggen van de geboorteakten van alle mensen die zullen worden geadopteerd, controleer anders met het identificatiedocument, of het nu de identiteitskaart of het paspoort is, de naam, geboortedatum en nationaliteit van elk van deze personen .

14.Origineel bewijsstuk van de burgerlijke staat van de adoptanten, behalve voor alleenstaanden.

15. Authentiek bewijsstuk van de burgerlijke staat van de te adopteren persoon, indien de zaak dit rechtvaardigt.

16. Authentieke kopie van de toestemmingen, in overeenstemming met artikel 416 van de LOPNA.

17. Gedetailleerd rapport over de aanvragers, bekwaamheden en voorwaarden die hen geschikt maken of niet om te adopteren.

U bent wellicht geïnteresseerd:  Emigreren naar Spanje: de droom van veel Venezolanen

Internationale adoptie in Venezuela

Venezuela maakt deel uit van het Haags Verdrag inzake de bescherming van kinderen en samenwerking in internationale adoptieaangelegenheden, daarom moeten alle adopties tussen Venezuela en landen die deel uitmaken van deze overeenkomst voldoen aan de vereisten van het verdrag en de gerelateerde wetten. De Venezolaanse wet staat geen particuliere adopties toe.

Volgens de Venezolaanse wet wordt, voordat een internationale adoptie wordt goedgekeurd, eerst andere mensen voorrang gegeven en daarna wordt deze optie overwogen. In volgorde van belangrijkheid is het als volgt gerangschikt:

 • Familieleden
 • vriend van familieleden
 • Venezolanen gevestigd in Venezuela
 • internationale adoptie

Elk geadopteerd kind moet een vooraf goedgekeurde adoptie hebben om Venezuela te verlaten.Na een jaar bij het gezin te hebben gewoond, zal een rechter in het gebied beslissen over het definitieve adoptiebesluit. Het is belangrijk om veel dieper in te gaan op het adopteren van een kind in Venezuela, om voorbereid te zijn om elke verandering of ongemak in dit lange proces op te lossen.

Voordat u het adoptieproces start

Zoals we eerder hebben vermeld, is het starten van een adoptieproces een zeer serieuze beslissing die uw leven zal veranderen, daarom is het noodzakelijk om na te denken over een paar dingen die ons zullen helpen ons beter voor te bereiden op deze lange en gecompliceerde weg.

We proberen u op geen enkel moment te overtuigen of te ontmoedigen, we hopen alleen dat u zich op de beste manier voorbereidt, zodat de angst en moeilijkheden van het proces uw gezondheid en gemoedsrust niet aantasten:

Voorbereiding

Het is belangrijk om het met uw echtgenoot of partner eens te zijn over uw bereidheid om te adopteren. Als er een hiaat is in verlangens, voorbereiding of het type kind waarnaar ze op zoek zijn, kan dit spanningen in de relatie veroorzaken. We raden u aan de tijd te nemen om alle belangrijke aspecten te bespreken en overeen te komen voordat u met het adoptieproces begint.

De leeftijd van het gewenste kind

Bepaal of u op zoek bent naar een pasgeborene of een kind ouder dan 12 maanden, in sommige landen verandert dit bepaalde procedures.

De informatie van het kind

Het verkrijgt over het algemeen meer medische en familie-informatie over het kind door binnenlandse adoptie en in verschillende hoeveelheden, mogelijk vanaf het moment dat het kind in een instelling terechtkomt, via internationale adoptie.

Bereidheid om te reizen

Heb je een flexibele levensstijl waardoor je kunt reizen? Als u vliegangst hebt of niet geruime tijd weg kunt zijn om ander papierwerk te doen, moet u een nationale adoptie overwegen. Internationale adoptie kan lange vluchten, meerdere weken reizen en de noodzaak om zich aan te passen aan veranderingen in routine en locatie omvatten.

Wees geduldig

Dit is waarschijnlijk het moeilijkste deel, vooral als je geen geduldig persoon bent. Dit proces is lang en de kleine controle die je over dingen hebt, is op zijn zachtst gezegd soms ontmoedigend.

Wachten en onzekerheid zijn een uitdaging, dus het is niet gemakkelijk om geduldig te zijn in een proces als dit, maar het is iets dat je moet leren. Je hebt misschien veel komen en gaan met openbare kantoren, rechtbanken, biologische ouders, maar als je uiteindelijk een klein kind thuis wilt hebben om je dagen op te fleuren, wees dan geduldig.

Bereid je papierwerk voor

Dit onderdeel is erg belangrijk: als je het proces zo snel mogelijk en zonder problemen wilt laten verlopen, zorg dan dat je papieren in orde zijn. Als u weet welke formulieren elk kantoor of agentschap nodig heeft, moet u ze zo snel mogelijk invullen, zodat u alles klaar hebt wanneer u erom vraagt.

Praat met andere adoptieouders

Een goede manier om informatie te verzamelen is om met andere adoptieouders te praten over hun beslissingen en ervaringen. Als je dit doet, kun je inzicht krijgen in het hele proces en vooral in de hoofdrolspelers zelf. Als je weet hoe goed en hoe moeilijk ze zijn gegaan, kun je je voorbereiden op de ervaring.

Veel van deze adoptieouders staan ​​open voor gesprekken met mensen die dezelfde reis willen beginnen om hun ervaringen te delen. Je kunt ook online mensen zoeken, sociale media kunnen dat doen, zoek bijvoorbeeld naar hashtags, zoals #adoptionislove op Instagram.

Door vragen te stellen, krijg je echt meer inzicht in je situatie en krijg je een idee van wat er aan de hand kan zijn.

Uw financiën op orde

Adoptie kan erg duur zijn, dus het is belangrijk om erachter te komen hoe u ervoor betaalt, zodat u niet in financiële moeilijkheden komt, wat het hele proces zou kunnen vertragen.

Spaar een goed bedrag, probeer een rekening te openen die alleen voor adoptie is, en stop er zoveel mogelijk in, verlaag je uitgaven zodat je meer geld kunt besparen en zet je creativiteit aan het werk om al het geld in te zamelen en zet ze op weg naar het adoptieproces.

Er zijn ook adoptiebeurzen en organisaties die geld doneren aan stellen die willen adopteren, informatie zoeken en zoveel mogelijk steun vragen.

Heb hoop

Als je iets hebt om naar uit te kijken, voel je je levend en hoopvol, houd er rekening mee dat er onderweg wat hobbelige wegen zullen zijn, dus als je je ontmoedigd voelt, denk dan dat al dat wachten de moeite waard is, want je kind zal op een dag bij je zijn.

Als je dit artikel interessant vond, nodigen we je uit om andere links op onze blog te raadplegen: 

Creatieve stop
IK4
Ontdek online
Volgers online
verwerk het gemakkelijk
mini-handleiding
een hoe te doen
TypeRelax
LavaMagazine