Nouvo bonis travay – IFE Laboral – Sibvansyon travay

Travay te toujou soutni pandan tout lavi moun, pote manje lakay yo, achte soulye ak rad, pami lòt depans ke èt imen ka pote pandan tout lavi yo. Lyezon yo pwomosyon travay yo te etabli ak bi pou yo enspire sitwayen an nan travay jeneral. Bonis sa a se chak mwa, epi yo pral bay tout travayè ki siyen yon nouvo kontra travay.

Ki sa ki bonis nan nouvo travay?

Sa a se yon benefis ki pral delivre nan travayè a siyen yon nouvo travay oswa kontra travay toutotan salè brit la (rabè taks ak lòt moun) pa depase oswa pi wo. nan 3 salè minimòm parapò ak mwa a. Kantite sibvansyon sa a diferan nan sèten divizyon, e li gen rapò ak laj ak sektè kote w ap travay.

Gason 24 a 55 an

  • Yo gen yon peryòd salè jiska 22 jen 2022, ki se 50% nan salè yo nan fòm brit ak chak mwa ak baz taks ak yon limit 200.000 chak mwa.
  • Peryòd reminerasyon soti Jiyè jiska Septanm 2022, li pral 25% nan salè brit ak chak mwa ak baz taks ak yon limit 100.000 chak mwa.
Li ka enterese w:  Ki sa ki se yon bidjè?

Gason ki gen laj 55 an oswa plis, jèn ki gen laj 18-24, fanm, moun ki gen yon andikap byen sètifye.

  • Peryòd salè jiska jen 2022 yo pral 60% nan salè brit ak chak mwa ak baz taks ak yon limit 250.000 pa mwa.
  • Peryòd reminerasyon soti Jiyè jiska Septanm 2022 pral gen 60% nan salè brit ak chak mwa yo ak baz taks ak yon limit 300.000 chak mwa.

Li enpòtan pou mansyone ke benefis sa a Li gen yon ase konpatibilite ak ''Revni Minimòm Garanti'', BTM (Bonis Travay Fi), SEJ (Subvansyon Travay Jèn), epi tou an konjonksyon avèk rediksyon tanporè nan travay pou chèche pwoteksyon travay.

Pou ki moun sa a bon oswa sibvansyon sa a?

Sa sibvansyon i adres tou sa bann travayer oswa travayè ki te kòmanse yon nouvo travay, e ke ou te siyen yon kontra travay, ankouraje travay ak travay pou devlopman ekonomik.

Kondisyon pou

  • Gen yon nouvo kontra travay
  • Gen yon salè brit chak mwa ki mwens pase 1.140.000, ekivalan a 3 salè minimòm.
  • Ou dwe te nan chomaj pandan tout mwa a anvan kòmansman oswa kòmansman nouvo kontra travay la. Pou verifye enfòmasyon sa yo, Sence pral reskonsab revize egzistans nil tout kalite kontribisyon, kit pansyon oswa sante, pa nenpòt anplwayè pandan tout mwa anvan kòmansman nouvo travay la oswa nouvo travay la.

Restriksyon yo

  • Moun ki pa te revoke anvan yo kòmanse nouvo travay la ak siyen kontra a pou ke yo ap aplike pou benefis la.
  • Moun sa yo ki benefisye de konje medikal nan moman aplikasyon an
  • Moun ki te deja resevwa benefis la.
Li ka enterese w:  Ki jan yo jwenn yon viza elèv nan USA a?

Pou aplike pou sibvansyon sa a ou gen sèlman antre www.subsidioalempleo.cl

Creative Stop
IK4
Dekouvri sou entènèt
Disip sou entènèt
trete li fasil
mini manyèl
yon kijan pou fè
TypeRelax
LavaMagazine